Εκπαίδευση

Είκοσι θέσεις στην Βιοηθική - ΔΩΡΕΑΝ

Απαραίτητα δικαιολογητικά, διάρκεια, δίδακτρα και προθεσμία

Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Βιοηθική λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών
31/03/2021 | 07:17

Είκοσι θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Τα Τμήματα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνουν δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Βιοηθική.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μέχρι 2.000 χαρακτήρες), η οποία συμπληρώνεται μέσα στην πλατφόρμα και στην οποία οι υποψήφιοι καλούνται να αναφέρουν τα επιστημονικά ενδιαφέροντά τους, καθώς και τους λόγους επιλογής του μεταπτυχιακού προγράμματος ΒΙΟΗΘΙΚΗ
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
  • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και αντίγραφο στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ σας

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους και μερικής φοίτησης με διάρκεια 24 έως 48 μηνών και δεν υπάρχουν δίδακτρα (είναι δωρεάν).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2831077242 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στα [email protected] και [email protected]