Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Μουσικοί σε Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Κισσάμου

Με 8μηνη σύμβαση εργασίας - Προσόντα, προθεσμία

Μουσικοί με 8μηνη σύμβαση στην Κοινωφελή Επιχείρηση δήμου Κισσάμου, αιτήσεις έως 12 Απριλίου.
30/03/2021 | 12:56

Με έναν μουσικό ενισχύεται άμεσα, μέσω ΑΣΕΠ, η Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Κισσάμου.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Θέσεις ανά ειδικότητα:

  • 1 - ΔΕ Μουσικών

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:

  • έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια (άρθρο 12 του ν.3584/2007)
  • έχουν ηλικία 21 ετών και άνω (άρθρο 13 του Ν.3584/2007)
  • είναι υγιείς, αρτιμελείς και να έχουν φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεις (άρθρο 14 του ν.3584/2007)
  • έχουν εκπληρώσει την στρατιωτική τους θητεία όπου η ηλικία το επιτρέπει εφόσον είναι άρρεν(άρθρο 15 του ν.3584/2007)
  • μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων»(ποινική καταδίκη , στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση)
  • μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους(άρθρο 17 του ν.3584/2007)

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει την Πέμπτη 1 και λήγει την Δευτέρα 12 Απριλίου 2021.

Δείτε αναλυτικά προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Διαβάστε επίσης: