Δημόσιο

17 συμβάσεις στη Λειβαδιά

Ζητούνται φύλακες και καθαριστές

Η πιστοποιημένη εμπειρία θα κρίνει τον διορισμό

Την πρόσληψη 17 υπαλλήλων προωθεί το Γενικό Νοσοκομείο Λειβαδιάς-Θήβας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών.

Σημειώστε ότι ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει βεβαιώσεις που πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλείστε στην αίτησή σας.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα που ζητείται, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.