Εξωτερικο

Ευκαιρίες για βοηθούς λογιστών στην Πολωνία

Αρμοδιότητες, προσόντα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Με βοηθούς λογιστών ενισχύεται εταιρεία που εδρεύει στο Προυσκόβ της Πολωνίας.
30/03/2021 | 07:17

Επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται στις νοσοκομειακές υπηρεσίες και εδρεύει στο Προυσκόβ, προσλαμβάνει βοηθούς λογιστών.

Καθήκοντα:

 • Παροχή λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης στο λογιστικό τμήμα
 • Ακριβής πληκτρολόγηση, προετοιμασία και τήρηση λογιστικών εγγράφων και αρχείων
 • Καθημερινή καταχώριση σημαντικών στοιχείων χρηματοοικονομικών συναλλαγών σε βάση δεδομένων ή σε προγράμματα όπως είναι το ERP
 • Παροχή βοήθειας και υποστήριξης στο προσωπικό του λογιστηρίου της εταιρείας

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ
 • Γνώσης Λογιστικής
 • Εξοικείωση με την βασική ορολογία και τις βασικές λογιστικές διαδικασίες
 • Άριστη γνώση του MS Office, υπολογιστικών φύλλων, βάσεων δεδομένων και λογισμικού εμπορικής διαχείρισης (ERP)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Ικανότητα δημιουργίας φακέλων και ταξινόμισης αρχείων
 • Καταχώριση δεδομένων και ικανότητα επεξεργασίας κειμένου

Προθεσμία υποβολής βιογραφικού έως την Κυριακή 16 Μαΐου 2021

Αποστολή βιογραφικού στο sekretariat@mscz.pl 

Τοποθεσία: Προυσκόβ (Pruszków), Πολωνία