Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στην Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Απαραίτητα δικαιολογητικά, διάρκεια, δίδακτρα και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
01/04/2021 | 07:29

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η προετοιμασία, ανάπτυξη και παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα βιοοικονομίας και κυκλικής οικονομίας ως κύριο στοιχείο μιας έξυπνης, οικολογικής και επομένως βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως.

Επιδιώκεται η παροχή γνώσης για το σύνολο των 17 στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ με βάση την Ατζέντα 2030 για έναν κόσμο δικαιότερο, πιο ειρηνικό και ευημερούντα, και σε έναν υγιή πλανήτη.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και σε ήδη εργαζόμενα στελέχη επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και οργανισμών όσον αφορά την εφαρμογή πρακτικών και πολιτικών φιλικών προς τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τις καλές πρακτικές στο πλαίσιο του ΟΗΕ.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων με ακριβή μέσο όρο
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής ή Γερμανικής ή Γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2
  • Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
  • Δύο συστατικές επιστολές 
  • Δύο έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου (με οπισθογραφημένο το ονοματεπώνυμο)
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους και μερικής φοίτησης με διάρκεια 18 έως 24 μηνών και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 5.100 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2104142352 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο info@bioeconomics.edu.gr