Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 43 προσλήψεις στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Προσόντα και δικαιολογητικά

43 υπάλληλοι θα υπογράψουν 7μηνη σύμβαση εργασίας στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.
29/03/2021 | 10:43

Την πρόσληψη 43 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 7μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (40 θέσεις) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (3 θέσεις).

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε το έγγραφο.

Διαβάστε επίσης: