Επιχειρείν

Μέχρι πότε η προθεσμία για επιδότηση έως 5.000 ευρώ

Ποιους αφορά - Αναλυτικός οδηγός

Μέχρι τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 15:00 έχουν προθεσμία όσες επιχειρήσεις θέλουν να λάβουν επιδότηση έως 5.000 ευρώ για τη δημιουργία eshop.
28/03/2021 | 10:09

Μέχρι  τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 15:00 έχουν προθεσμία όσες επιχειρήσεις θέλουν να λάβουν επιδότηση έως 5.000 ευρώ για τη δημιουργία eshop.

Ποια τα ποσά της επιδότησης

  • επιδότηση: 5.000€ για την περίπτωση κατασκευής νέου e-shop
  • επιδότηση: 1.500€ εφόσον η επιχείρηση διέθετε ήδη e-shop πριν τις 18/3/2020
  • Διάρκεια υλοποίησης: 6 μήνες από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης

 Ποιες επιχειρήσεις αφορά

  • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
  • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράση.

Ποιες οι προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

  • να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47) είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα
  • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες, να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019.

Διαβάστε επίσης: