Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ με συμβάσεις οκτώ μηνών

Ολόκληρη η προκήρυξη - Συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πληροί τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ
17/05/2019 | 11:56

Με έναν υπάλληλο ενισχύεται άμεσα ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Ο ενδιαφερόμενος, κατηγορίας ΔΕ, θα απασχοληθεί για συνολικό διάστημα οκτώ μηνών.

Η υποβολή των αιτήσεων εκπνέει την Δευτέρα 27 Μαΐου.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.