Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Τέσσερις θέσεις στο δήμο Χανίων

12μηνες συμβάσεις - Προσόντα, δικαιολογητικά

Τέσσερις 12μηνες συμβάσεις εργασίας στο Δήμο Χανίων.
26/03/2021 | 12:44

Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ ο Δήμος Χανίων.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Δείτε αναλυτικά προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε το έγγραφο.

Διαβάστε επίσης: