Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Νομικοί στο δήμο Κατερίνης

Προσόντα, δικαιολογητικά και προθεσμία

Η σύμβαση εργασίας ισχύει από την υπογραφή της έως 31-12-2023 με δυνατότητα παράτασης.
24/03/2021 | 13:30

Με έναν υπάλληλο ενισχύεται μέσω ΑΣΕΠ ο Δήμος Κατερίνης.

Η σύμβαση εργασίας ισχύει από την υπογραφή της έως 31-12-2023 με δυνατότητα παράτασης.

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 2 Απριλίου 2021.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Δείτε αναλυτικά προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε το έγγραφο.

Διαβάστε επίσης: