Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 20 προσλήψεις στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Το «πράσινο» φως για την πρόσληψη 20 υπαλλήλων έδωσε το ΑΣΕΠ στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας. 

Σημειώστε ότι ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει όλες τις βεβαιώσεις που πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλείστε στην αίτησή σας.

Διαβάστε τις πιθανότητες επιτυχίας και βελτιώστε τη θέση διορισμού σας, προσκομίζοντας τα ανάλογα πιστοποιητικά.