Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Δύο 12μηνες συμβάσεις στο δήμο Λευκάδας

Προσόντα και δικαιολογητικά

Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί θα υπογράψουν 12μηνη σύμβαση εργασίας στο Δήμο Λευκάδας.
24/03/2021 | 10:44

Με δύο υπαλλήλους ενισχύεται μέσω ΑΣΕΠ ο Δήμος Λευκάδας.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 12μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν πτυχιούχοι ΑΕΙ.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε το έγγραφο.

Διαβάστε επίσης: