Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Οδηγοί και χειριστές μηχανημάτων στον δήμο Αργιθέας

Με 8μηνη σύμβαση - Προσόντα, δικαιολογητικά

Οδηγοί και χειριστές μηχανημάτων με 8μηνη σύμβαση εργασίας στον Δήμο Αργιθέας.
24/03/2021 | 10:27

Την πρόσληψη τριών υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ ο Δήμος Αργιθέας.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών. 

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε αναλυτικά προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε το έγγραφο.

Διαβάστε επίσης: