Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για την Περιφέρεια Κρήτης

Προσόντα και δικαιολογητικά

Η σύμβαση εργασίας ισχύει από την υπογραφή της έως 30/6/2021 µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.
23/03/2021 | 10:37

Με δύο υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Περιφέρεια Κρήτης.

Η σύμβαση εργασίας ισχύει από την υπογραφή της έως 30/6/2021 µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν πτυχιούχοι ΑΕΙ.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε το έγγραφο.

Διαβάστε επίσης: