Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: 206 θέσεις στην Αθήνα

Προσόντα, δικαιολογητικά

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών προσλαμβάνει 206 υπαλλήλους, οι οποίοι θα υπογράψουν 7μηνη σύμβαση.
23/03/2021 | 11:15

Με 206 υπαλλήλους ενισχύεται μέσω ΑΣΕΠ άμεσα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 7μηνη σύμβαση εργασίας.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας (177 θέσεις) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (29 θέσεις).

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε το έγγραφο.