Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

Δικαιολογητικά, δίδακτρα, διάρκεια και προθεσμία

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει θέσεις στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης.
27/03/2021 | 07:24

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης λειτουργεί το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων
  • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
  • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις) με λόγους επιλογής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια
  • Δύο συστατικές επιστολές

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους και μερικής φοίτησης με διάρκεια 18 έως 30 μηνών και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 4.100 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων την Πέμπτη 15 Απριλίου 2021.

Για πρόσθετες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 35725002710 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο: [email protected]