Δημόσιο

12 προσλήψεις στον δήμο Λέσβου

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 15 Μαΐου

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 23 - 60 ετών

Την πρόσληψη 12 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Λέσβου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 5μηνη σύμβαση εργασίας.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.