Υποτροφίες & Πρακτική

Πρακτική άσκηση για προγραμματιστές

Προσόντα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Θέσεις πρακτικής άσκησης για προγραμματιστές στην Θεσσαλονίκη.
22/03/2021 | 07:05

Η εταιρεία citywARe IKE αναζητά άτομα για εκπόνηση πρακτικής άσκησης.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Φοίτηση σε τμήμα προγραμματιστών ΑΕΙ/ΤΕΙ
  • Γνωση προγραμματισμού C#
  • Γνώση προγραμματισμού και ανάπτυξης Unity
  • Γνώση ASP.NET MVC και ASP.NET Core
  • Καλή γνώση στις βάσεις δεδομένων (κυρίως MS SQL)
  • Καλή γνώση αγγλικών
  • Γνώση Git version control
  • Πολύ καλή γνώση Wordpress
  • Γνωσεις HTML, CSS

Προθεσμία έως την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

Αποστολή βιογραφικού στο [email protected] 

Τοποθεσία: Φάληρο, Θεσσαλονίκη