Εκπαίδευση

40 θέσεις στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δικαιολογητικά, δίδακτρα - Λήγει στις 31 Μαΐου

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
30/03/2021 | 19:09
Σαράντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή.
 
Αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η εξειδίκευση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων και η έρευνα στην Ειδική Αγωγή με εμβάθυνση σε μοντέλα και πρακτικές παρέμβασης.
 
Ειδικότερα, το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών επιδιώκει να προσφέρει τη δυνατότητα σε επιστήμονες να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις σύγχρονες απαιτήσεις της σύγχρονης συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.
 
Το περιεχόμενο σπουδών καλύπτει τις πλέον καινοτόμες θεωρητικές, ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις για έναν σύγχρονο κλάδο της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής.
 
Εστιάζει στην ανάλυση εκπαιδευτικών ζητημάτων, που προάγουν την Ειδική Αγωγή, και έχει ερευνητικό και επαγγελματικό χαρακτήρα.
 
Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από δήλωση σκοπού κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές
 • Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος
 • Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1
 • Δήλωση με τα μαθήματα που ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να μοριοδοτηθούν ως σχετικά με την ειδική αγωγή
 • Περίληψη πτυχιακής εργασίας έως 300 λέξεις και αντίγραφο του εξωφύλλου
 • Αποδεικτικά δημοσιεύσεων του/της υποψηφίου/ας σε πρακτικά συνεδρίων ή επιστημονικά περιοδικά
 • Αντίγραφα αποδεικτικών επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 • Αντίγραφα αποδεικτικών επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με την εκπαίδευση
 • Αντίγραφα αποδεικτικών εθελοντικής εργασίας σχετικής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 • Αντίγραφα σεμιναρίων σε θέματα σχετικά με την ειδική αγωγή στα οποία θα αναγράφονται οι ώρες παρακολούθησης
 • Αντίγραφα ειδικών γνώσεων στην ειδική αγωγή

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/.

Η διάρκεια των σπουδών είναι 24 μήνες για φοιτητές πλήρους φοίτησης, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.500 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2241099229 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο [email protected]