Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στο τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Γνωστικά πεδία, απαραίτητα δικαιολογητικά και προθεσμία

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
22/03/2021 | 07:11

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προσφέρει θέσεις σε όσους πειθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Ανάλυση των οδικών μεταφορών στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Ανάλυση/προβλέψεις ναύλων για την αγορά των δεξαμενοπλοίων
 • Risk management στην στρατηγική ναυλώσεων
 • Ναυτιλιακές αγορές - ναυλαγορές
 • Βέλτιστες συμβάσεις παραχώρησης και η καλή πρακτική στην λιμενική βιομηχανία για τη μεγιστοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης
 • “Green Deal και Λιμενική Βιομηχανία στην Ε.Ε. : Επιδράσεις, Προσαρμογή και Αξιοποίηση. Η περίπτωση της Ελλάδας“
 • Λογιστική αποτύπωση των εισροών στην οικονομία από τα διαφορετικά μοντέλα διαχείρισης των ελληνικών λιμένων
 • Η διακυβέρνηση στη Λιμενική Βιομηχανία και ο ρόλος της Νέας Δημόσιας Διοίκησης στις λιμενικές επιχειρήσεις στην εποχή της μετα-παγκοσμιοποίησης: Eπιχειρηματικό κράτος, ρυθμιστικό κράτος και η απουσία κρατικής παρέμβασης
 • Τεχνολογίες αιχμής και καινοτομίες στη ναυτιλιακή και λιμενική βιομηχανία: διαμορφώνοντας τις εμπορευματικές μεταφορές του μέλλοντος
 • Συγκριτική ανάλυση των εθνικοτήτων των πληρωμάτων και του λειτουργικού κόστους των ναυτιλιακών εταιρειών, εστιάζοντας στην δυνατότητα χρήσεως διαφορετικού τύπου σημαιών
 • Ανάλυση και εξόρυξη μεγάλων ναυτιλιακών δεδομένων με χρήση τεχνικών επιστήμης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης (Big Maritime Data Analytics with Data Science and Artificial Intelligence Techniques)
 • Εταιρική Διακυβέρνηση στον τρόπο διοίκησης Ναυτιλιακών και μεταφορικών εταιρειών
 • Ο ρόλος των ικανοτήτων (soft skills) στην οικονομική αποδοτικότητα ή βιωσιμότητα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων 
 • Cost Behavior at Local Government Level
 • Earnings Persistence and Financial Statements Fraud
 • Tax Incentives, Cost Behavior and Intangible Intensity
 • Tackling the container fleet optimisation challenge via Business Dynamics
 • Crafting Maritime Strategies for 2050

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) τ
 • Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) και την αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
 • Ανάλυση ερευνητικών ενδιαφερόντων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο [email protected][email protected].

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 28 Απριλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2104142175 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο [email protected][email protected].