Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 10 συμβάσεις στο υπουργείο Πολιτισμού

Προσόντα, δικαιολογητικά και προθεσμία

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021.
19/03/2021 | 10:37

Με δέκα υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά έως την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021.

Η σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι και 30/11/2021, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-67 ετών.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αλλά και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει την Δευτέρα 22 Μαρτίου και λήγει την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε το έγγραφο.

Διαβάστε επίσης: