Προγράμματα Εργασίας

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης με επίδομα 400 ευρώ

Ποιοι συμμετέχουν

Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι διάρκειας 70 ωρών
19/03/2021 | 09:30

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) έχει αναλάβει ως δικαιούχος από το Υπουργείο Ανάπτυξης την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο της μεταποίησης του Αλουμινίου» την υλοποίηση επιδοτούμενου προγράμματος τηλεκατάρτισης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ».

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής, έχουν εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως του κλάδου ή του είδους της επιχείρησης όπου απασχολούνται, ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας τους στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι διάρκειας 70 ωρών.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διαμορφώνεται σε €5 ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 19 Μαρτίου, 2021.

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι €5 ανά ώρα κατάρτισης και είναι μικτό ποσό.
Ειδικότερα,

  • Το πρόγραμμα «Προώθηση προϊόντων αλουμινίου στη διεθνή αγορά» επιδοτείται με 400 ευρώ (5 ευρώ/ώρα x 80 ώρες)
  • Το πρόγραμμα «Κατάρτιση Αλουμινοκατασκευαστών» επιδοτείται με 350 ευρώ (5 ευρώ/ώρα x 70 ώρες)

Ολόκληρο το πρόγραμμα