Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις με τα ελάχιστα προσόντα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αφορούν 18μηνες συμβάσεις

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 18μηνη σύμβαση εργασίας
18/03/2021 | 11:41

Με 20 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 18μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Δείτε αναλυτικά προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε το έγγραφο.

Διαβάστε επίσης: