Υποτροφίες & Πρακτική

Διδάκτορες στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Γνωστικά πεδία, απαραίτητα δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων.
18/03/2021 | 07:04

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ερευνητικές περιοχές:

 • Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων και Έργων, Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων (Καθηγητής Βασίλειος Γερογιάννης)
 • Προσαρμοστική Δρομολόγηση και Διαχείριση Πόρων σε Οχηματικά Αδόμητα Δίκτυα, Συνεργατικές Τεχνικές Επικοινωνίας για Αποτελεσματική Ομοσπονδιακή Μάθηση σε Ασύρματα Δίκτυα,  Βελτιστοποίηση καθοριζόμενων από Λογισμικό Δικτύων [Software-Defined Networks (SDN)] Κινητών Επικοινωνιών 5ης Γενιάς με Χρήση Μεθόδων Τεχνικής Νοημοσύνης, Τεχνικές Διαχείρισης και Διαμοιρασμού Φάσματος σε ΙοΤ Δίκτυα Επικάλυψης, Αυτοδιαμορφώσιμα Συστήματα Σταθμών Βάσης για Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 6ηςΓενιάς (Καθηγητής Γεώργιος Καρέτσος)
 • Κβαντική Υπολογιστική (Καθηγητής Ηλίας Σαββας)
 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Δικτυακά Συστήματα Ελέγχου, Βιομηχανικά Δίκτυα & Αυτοματισμοί, Πρωτόκολλα Δρομολόγησης (Καθηγητής Νικόλαος Σαμαράς)
 • Αρχιτεκτονικές Η/Υ και Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου, Ενσωματωμένα Συστήματα Ελέγχου(Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Αδάμ)
 • Τεχνολογία Λογισμικού (Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Κακαρόντζας)
 • Συστήματα Αυτοδιάγνωσης και Τηλεμετρίας για Οχήματα, Αντικειμενοστραφής Μοντελοποίηση Σύνθετων Φυσικών Συστημάτων (Αναπληρωτής Καθηγητής Ονούφριος Χαραλάμπους)
 • Τεχνολογίες Επικοινωνιών σε Δίκτυα Ομίχλης και Διαδικτύου των Πραγμάτων, Βέλτιστη Επικοινωνία και Δρομολόγηση σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (Επίκουρος Καθηγητής Απόστολος Ξενάκης)
 • Τεχνολογίες Επικοινωνίας Αυτοκινούμενων Οχημάτων (V2V Communication Technologies), Τεχνολογίες Κωδικοποίησης –Αποκωδικοποίησης Καναλιού για Συστήματα 5ηςΓενιάς και Μελλοντικών Γενεών Κινητών Επικοινωνιών (Channel Coding –Decoding Technologies for 5G and Beyond) (Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Χαϊκάλης)

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει: 

 1. Αίτηση (προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής, β) το γνωστικό πεδίο, γ) προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, δ) ο προτεινόμενος επιβλέπων)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Προσχέδιο  διδακτορικής  διατριβής
 4. Πτυχίο ή δίπλωμα
 5. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 και με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον έχει αποκτηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής
 6. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης Αγγλικών επιπέδου τουλάχιστον B2

Βασικά κριτήρια:

 • Συνάφεια του πτυχίου με τα γνωστικά αντικείμενα ή/και με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής. 
 • Εκτενές ερευνητικό ή επαγγελματικό έργο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος
 • Συνάφεια του μεταπτυχιακού διπλώματος με τα γνωστικά αντικείμενα το τμήματος
 • Γενικός βαθμός του πτυχίου. Ασχέτως βαθμού πτυχίου μπορούν να γίνουν δεκτοί: α) υποψήφιοι με πενταετή τουλάχιστον ερευνητική δραστηριότητα που τεκμηριώνεται με πρόσφατες δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά ή διεθνή συνέδρια με κριτές και ανάλογο ερευνητικό έργο με συνάφεια με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, β) Υπότροφοι του IKY ή άλλων Οργανισμών που χορηγούν υποτροφία κατόπιν εξετάσεων ή αξιολόγησης
 • Γενικός βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος
 • Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε ένα αρχείο συμπίεσης που να περιλαμβάνει τα σχετικά αρχεία σε μορφή pdf) συνημμένα σε email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) που αποστέλλεται στο g-ds@uth.gr 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 30 Απριλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2410684574 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο g-ds@uth.gr