Εκπαίδευση

Διεθνείς Διαπραγματεύσεις από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δικαιολογητικά, δίδακτρα, διάρκεια και προθεσμία

ΟΠΑ: Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις, αιτήσεις έως 31/5.
16/03/2021 | 19:31
Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις οργανώνει το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
  • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών
  • Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης Αγγλικών (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2)
  • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές 
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης πραγματοποιείται σε δύο κύκλους:

  • 1ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 16/04/2021
  • 2ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 31/05/2021

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://e-graduate.applications.aueb.gr

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους και μερικής φοίτησης με διάρκεια 12 έως 24 μηνών και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 4.200 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2108203642, 2108203697 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο intneg@aueb.gr