Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 16 προσλήψεις στο δήμο Θέρμης

Προσόντα και δικαιολογητικά

Με 16 υπαλλήλους ενισχύεται ο Δήμος Θέρμης, οι επιλαχόντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση.
09/03/2021 | 13:36

Την πρόσληψη 16 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Θέρμης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την προκήρυξη.

Διαβάστε επίσης: