Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορική διατριβή στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Γνωστικά πεδία, απαραίτητα δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει 10 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων.
05/04/2021 | 19:51

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Γνωστικά πεδία:

 • Μάρκετινγκ και Κλιματική αλλαγή (1 θέση, επιβλέπουσα Ασπασία Βλάχβεη – [email protected]
 • Στρατηγική, Καινοτομία, Ανταγωνιστικότητα (1 θέση, επιβλέπουσα Ασπασία Βλάχβεη – [email protected])
 • Κατανάλωση πολυτελών επώνυμων προίόντων/Luxury consumption (έως 2 θέσεις, επιβλέπουσα Ειρήνη Κορωνάκη – [email protected])
 • Νομισματική Θεωρία και Πολιτική (έως 2 θέσεις, επιβλέπων Θωμάς Σίσκου – [email protected])
 • Επιλογή Χαρτοφυλακίου(Portfolio Choice) ή Επενδυτικές αποφάσεις (Investment Decisions) ή Διεθνείς κεφαλαιαγορές (International Capital Markets) ή Έλεγχοι αποτελεσματικότητας αγοράς (Market Efficiency Tests) (έως 2 θέσεις, επιβλέπων Τσινασλανίδης Πρόδρομος [email protected])
 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις με έμφαση στη Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου/Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής (έως 2 θέσεις, Τσούνης Νικόλαος – [email protected])

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία 
 • Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών και αναλυτική βαθμολογία
 • Αντίγραφα πτυχιακής και διπλωματικής εργασίας 
 • Δύο συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάκτες
 • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα
 • Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας
 • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής (ερευνητική πρόταση)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Οι υποψηφιότητες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη γραμματεία του Τμήματος στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Περιοχή Φούρκα 52100 Καστοριά.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 19 Απριλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2467087100.