Δημόσιο

Τα επαγγέλματα με την μεγαλύτερη ζήτηση (links)

Τα προσόντα που κάνουν την διαφορά

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών.
07/03/2021 | 07:05

Αρχαιολόγοι, διοικητικοί, συντηρητές αρχαιοτήτων, ειδικευμένοι εργάτες, τεχνικοί συντηρητές έργων τέχνης είναι οι τέσσερις ειδικότητες με την μεγαλύτερη ζήτηση αυτήν την περίοδο στο Δημόσιο.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών.

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης και αριθμό ανήλικων τέκνων. 

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις ανά ειδικότητα: 
 
Αρχαιολόγοι

Διοικητικοί

Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

Ειδικευμένοι εργάτες

Τεχνικοί Συντηρητές Έργων Τέχνης