Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 11 προσλήψεις διοικητικών στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων

Διατίθενται θέσεις για πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ και απόφοιτους Λυκείου-ΙΕΚ

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης
17/04/2019 | 12:29

Με προσλήψεις 11 υπαλλήλων κινείται το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων.

Διατίθενται θέσεις διοικητικού προσωπικού, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και κατανομή θέσεων κάθε ειδικότητας.

Πατήστε στην εφαρμογή «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την σχετική ανακοίνωση.