Ιδιωτικός τομέας

Space Hellas: Θέσεις για δέκα ειδικότητες

Σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα - Δείτε αναλυτικά τα προσόντα

Προσλαμβάνει υπαλλήλους δέκα ειδικοτήτων η Space Hellas.
05/03/2021 | 07:04

Με προσωπικό δέκα ειδικοτήτων ενισχύεται η Space Hellas.

Αναλυτικά ζητούνται:
  • Cloud Solution Architect (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ στην Πληροφορική, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία σε σχεδιασμό και ολοκλήρωση λύσεων Microsoft Cloud, άριστη γνώση Αγγλικών, πιστοποιήσεις σε συναφείς τεχνολογίες MS Azure
  • Cyber Security Solutions Presales Consultant (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής ή Επικοινωνιών, εμπειρία 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, άριστη γνωστή δικτύων LAN/WAN/Internet, πολύ καλή γνώση τεχνολογιών ασφάλειας πληροφοριών
  • IT Security Engineer (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής ή Επικοινωνιών, εμπειρία 4 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση τεχνολογιών και προϊόντων ασφάλειας πληροφοριών, καλή γνώση δικτύων (LAN/WAN/Internet) και πληροφορικής (UNIX, Microsoft)
  • Presales Consultant (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικής/Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής, εμπειρία 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικώ, εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών παραδοτέων, πολύ καλή γνώση MS Office
  • Senior Network Engineer (Αθήνα) - Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εμπειρία 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, πιστοποίηση CCIE ή CCNP Routing, εμπειρία σε έργα IP Networking, εμπειρία σε κέντρο δεδομένων, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office
  • Senior Security Analyst (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ στον τομέα της Πληροφορικής, εμπειρία 4 χρόνων σε θέση SOC Analyst, πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε προϊόντα SIEM/Log analytics, κατανόηση τεχνικών μεθόδων επίθεσης σε εφαρμογές / συστήματα και δίκτυα, άριστη γνώση Αγγλικών
  • Project Manager (Αθήνα) - Πτυχίο TEI/ΑΕΙ Πληροφορικής, εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση MS Office και MS Project, άριστη γνώση Αγγλικών
  • IT Systems Engineer (Θεσσαλονίκη) - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής, εμπειρία 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, πιστοποίηση κατά Microsoft (MCA, MCSA, MCSD), άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση εγκατάστασης/παραμετροποίησης/διαχείρισης και λειτουργίας Server - Storage περιβάλλοντος, πιστοποίηση VMware VCP (επιθυμητό)
  • Τεχνικoί Η/Υ και Δικτύων (Αθήνα) - Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της Πληροφορικής, εμπειρία Routing/Switching, άριστη γνώση DHCP/MS WINDOWS, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, πιστοποίηση CCNA
  • Τεχνικοί Συστημάτων Ασφαλείας (Αθήνα) - Απόφοιτος δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας κατηγορίας Β', εμπειρία 3 χρόνων σε εγκαταστάσεις συστημάτων συναγερμού – πυρανίχνευσης, εμπειρία σε μεγάλες εγκαταστάσεις, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις και να υποβάλετε το βιογραφικό σας.