Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές

Ποιους αφορά, στόχοι και προθεσμία

Τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές προκηρύσσει το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου.
04/03/2021 | 07:14

Το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου ανακοινώνει την λειτουργία του 9ου προγράμματος υποτροφιών.

Απευθύνεται σε Έλληνες και Κύπριους που επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε όλα τα επιστημονικά πεδία. 

Βασικός στόχος είναι η στήριξη νέων επιστημόνων και σπουδαστών από την Κύπρο και την Ελλάδα που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές (Μάστερ ή Διδακτορικό) σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο, αλλά με την Κύπρο ως θεματικό άξονα της πτυχιακής τους εργασίας

Βασική προϋπόθεση είναι η νήσος Κύπρος να αποτελεί το κεντρικό θέμα μελέτης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής, ανεξαρτήτου αντικειμένου σπουδών.

Ενδεικτικά, το θέμα της έρευνας θα μπορούσε να είναι σχετικό με την ιστορία, τη γεωγραφία, τον πολιτισμό, την κοινωνία, την αρχιτεκτονική, την αρχαιολογία της Κύπρου.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε Έλληνες και Κύπριους απόφοιτους ελληνικών ή κυπριακών Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 8 και ηλικίας έως 33 ετών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σκαναρισμένα το καθένα ξεχωριστά και μόνον σε μορφή pdf (μεγέθους έως 2MB), ενώ, σε περίπτωση που επιλεγούν, θα κληθούν να αποστείλουν επικυρωμένα αντίγραφα.

Η υποτροφία αφορά σε οικονομική ενίσχυση με σταθερό ποσό ανεξαρτήτως διδάκτρων ή Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, ανανεώνεται ετησίως κατόπιν αξιολόγησης και έχει μέγιστη διάρκεια τα 3 έτη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκευή 30 Απριλίου 2021.

Για να δείτε τις βασικές προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πατήστε: ΕΔΩ

Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected]