Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Εργάτες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

Προσόντα και προθεσμία

Εργατοτεχνίτες με 4μηνη σύμβαση εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.
03/03/2021 | 12:21

Με έναν εξειδικευμένο εργατοτεχνίτη ενισχύεται άμεσα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά έως την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 4μηνη σύμβαση εργασίας,, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-67 ετών.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούναπόφοιτοι Λυκείου – ΙΕΚ.

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει την Πέμπτη 4 Μαρτίου και λήγει την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021.

Δείτε αναλυτικά προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε το έγγραφο.

Διαβάστε επίσης: