Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Δύο θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας

Προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμία

Δύο ειδικευμένοι εργάτες θα υπογράψουν 3μηνη σύμβαση εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας.
03/03/2021 | 11:00

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 3μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Δείτε αναλυτικά προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε το έγγραφο.

Διαβάστε επίσης: