Προγράμματα Εργασίας

Στο χαμηλό ασφάλιστρο των 126€ οι νέοι μηχανικοί

Πίνακας

Η σχετική δυνατότητα θα παρέχεται από την Παρασκευή, 5 Μαρτίου

Οι νέοι μηχανικοί, με λιγότερα από πέντε έτη προϋπηρεσίας, έχουν εφεξής τη δυνατότητα να επιλέξουν την ειδική ασφαλιστική κατηγορία και να πληρώνουν χαμηλό ασφάλιστρο.

Σύμφωνα με το μοντέλο που εφαρμόζει πια, ο e-ΕΦΚΑ, σε αυτή την ειδική κατηγορία τα ποσά που θα καταβάλλονται ως εισφορές είναι 93 ευρώ το μήνα για τον κλάδο κύριας σύνταξης και 33 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη. Άρα συνολικά, το χαμηλό ασφάλιστρο γι’ αυτούς τους μηχανικούς, ανέρχεται σε 126 ευρώ το μήνα.

Η σχετική δυνατότητα θα παρέχεται από την Παρασκευή, 5 Μαρτίου και αφορά όσους εντάχθηκαν ετεροχρονισμένα στην ασφάλιση.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό από τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ μετά την υποβολή του αιτήματος θα ακολουθήσει η εκκαθάριση, η διόρθωση των ειδοποιητηρίων και ο συμψηφισμός των ποσών που έχουν καταβληθεί με οφειλές ή μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές.

Υπενθυμίζεται ότι ασφαλιστικές κατηγορίες που απευθύνονται στους Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους είναι οι εξής:

Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους είναι οι εξής:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες

Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€)

Κλάδος  Υγειονομικής Περίθαλψης (€)

Συνολικό ποσό (€)

155

55

210

186

66

252

236

66

302

297

66

363

369

66

435

500

66

566