Υποτροφίες & Πρακτική

Υποψήφιοι διδάκτορες στο τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Γνωστικό αντικείμενο, δικαιολογητικά και προθεσμία

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Πατρών.
07/03/2021 | 14:17

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Πατρών, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Γνωστικό αντικείμενο: ««Επεξεργασία αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με χρήση προσροφητικών μέσων»

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Προσχέδιο της προτεινομένης διδακτορικής διατριβής
  • Πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικών
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αντίγραφα δημοσιεύσεων
  • Φωτοτυπία ταυτότητας

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι τμημάτων Μηχανικών ή Επιστημών Περιβάλλοντος ή Φυσικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών και να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής μέσω της δικτυακής πύλης: εδώ,  ή  έντυπη αίτηση την οποία θα παραλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (Γ. Σεφέρη 2, Αγρίνιο, 1ος όροφος Νέου Κτιρίου), Υπεύθυνη: κα Τσέλιου - Τηλ. 26410 74122, [email protected].

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2641074122 και 2641074204 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στα: [email protected] και [email protected] 

Λίγα λόγια για το Τμήμα

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιδρύθηκε το 1998 με την ονομασία Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος τον Μάιο του 2019, (Ν. 4610/2019).

Στόχος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης που να παρακολουθεί και να ανταποκρίνεται τόσο στις διεθνείς εξελίξεις στην εν λόγω επιστημονική περιοχή, όσο και στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες μελέτης των προβλημάτων προστασίας και σχεδιασμού διαχείρισης περιοχών, και των φυσικών πόρων με αειφορική-ολοκληρωμένη προσέγγιση.