Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: 12 συμβάσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Με 8μηνη σύμβαση εργασίας - Προσόντα και προθεσμία

Δώδεκα άτομα με 8μηνη σύμβαση εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
02/03/2021 | 11:10

Την πρόσληψη 12 υπαλλήλων προωθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει την Τετάρτη 3 Μαρτίου και λήγει την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε το έγγραφο.

Διαβάστε επίσης: