Εκπαίδευση

ΔΠΘ: 40 θέσεις στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Σκοπός, δικαιολογητικά, διάρκεια, δίδακτρα και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής λειτουργεί το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
28/02/2021 | 17:20

Σαράντα θέσεις προσφέρει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο : «Επιστήμες της Αγωγής: Ετερότητα, Κοινωνία και Εκπαίδευση».
 
Σκοπός του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι: 
  1. η μελέτη και έρευνα της εκπαίδευσης ως θεσμού της σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας,
  2. η μετάδοση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης για το σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο και την διαφοροποιημένη διδασκαλία,
  3. η απόκτηση από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες θεωρητικής γνώσης και ερευνητικής ικανότητας για την επιστημονική προσέγγιση του σύγχρονου κόσμου που διαμορφώνεται από τη συνεργασία και τη σύγκρουση πολιτισμών,
  4. η ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία στοιχείων του πολιτισμού, που ενισχύουν την εμψύχωση και τη δυναμική πολυπολιτισμικών ομάδων και
  5. η ένταξη στη διδασκαλία παραδοσιακών τρόπων χρήσης των τεχνών (για παράδειγμα παιδικό ιχνογράφημα, κουκλοθέατρο, θεατρικό παιχνίδι κ.α.) σε συνδυασμό με ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές ώστε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να καθίστανται ικανοί ερευνητές για περαιτέρω μελέτη, εφαρμογή και διάδοση του “edutainment” (education and entertainment: εκπαίδευση και ψυχαγωγία)

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ, και στην περίπτωση τίτλων σπουδών που δεν έχουν απονεμηθεί από ελληνικά Α.Ε.Ι. απαιτούνται και τα σχετικά έγγραφα αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (τέως ΔΙΚΑΤΣΑ). Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει λάβει ακόμη το πτυχίο του, μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης με αναφορά του βαθμού πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Πτυχίο ξένης γλώσσας στα αγγλικά σε επίπεδο Β2 και άνω

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους με διάρκεια 24 μηνών, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.800 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2551030023 και 2551030028 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο: [email protected].