Υποτροφίες & Πρακτική

Μεταδιδακτορική έρευνα στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Γνωστικά πεδία, δικαιολογητικά και προθεσμία

Θέσεις για μεταδιδακτορικούς ερευνητές διαθέτει το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
01/03/2021 | 07:28

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν μεταδιδακτορική έρευνα.

Γνωστικά πεδία:

  • «Μακροοικονομικές Επιπτώσεις των Χρηματοδοτικών Περιορισμών των Επιχειρήσεων και Πολιτικές Αντιμετώπισής τους»
  • «Μακροοικονομικές Επιπτώσεις των Χρηματοοικονομικών Περιορισμών σε Δυναμικά Στοχαστικά Υποδείγματα Γενικής Ισορροπίας»

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών  αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής στις Οικονομικές Επιστήμες
  • Πιστοποιητικό άριστης γνώσης Αγγλικών
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Κατάλογο των επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί/δημοσιευτεί από τον υποψήφιο.
  • Δύο συστατικές επιστολές, είτε από Καθηγητές ΑΕΙ, είτε από διδάκτορες Ερευνητές αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού
  • Πρόταση εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας

Θα συνεκτιμηθούν ο βαθμός του βασικού πτυχίου, του μεταπτυχιακού διπλώματος και του διδακτορικού διπλώματος καθώς και η συνάφεια των σπουδών με το αντικείμενο της Μεταδιδακτορικής Έρευνας.

Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν θα ξεπερνά τους 24 μήνες.

Η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου postgrad_ses@aueb.gr ή στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών (Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφ. 908-909), μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού κατά τις εργάσιμες ημέρες, τηλ. 210 8203644.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2108203644 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο : postgrad_ses@aueb.gr