Υποτροφίες & Πρακτική

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Διδακτορικό στο τμήμα Οικονομικών

Στόχοι, προσόντα, δικαιολογητικά και προθεσμία

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Οικονομικών, του Πανεπιστημίου Κύπρου.
28/02/2021 | 07:09

Το Τμήμα Οικονομικών, του Πανεπιστημίου Κύπρου, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Το διδακτορικό πρόγραμμα στα Οικονομικά αποσκοπεί στην εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση ερευνητών υψηλού επιπέδου και διεθνών προδιαγραφών.

Στόχος του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι του να είναι σε θέση να διεκδικήσουν θέσεις σε Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού και της Κύπρου, σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς διαμόρφωσης πολιτικής, καθώς και σε αξιόλογες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Επιπλέον, προσβλέπει στη δημιουργία μιας δυναμικής ερευνητικής κοινότητας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, η οποία θα αναβαθμίσει το επίπεδο της οικονομικής έρευνας στην Κύπρο και θα εμπλουτίσει το δημόσιο διάλογο σε θέματα οικονομικής πολιτικής με επιστημονικά επιχειρήματα και τεκμηριωμένη ανάλυση.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

- Μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά, σε πρόγραμμα σπουδών με ερευνητική κατεύθυνση (αντίστοιχης δομής με το Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση) και ένα ισχυρό υπόβαθρο στους τομείς των Μικροοικονοικών, των Μακροοικονομικών και της Οικονομετρίας

- Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Ηλεκτρονική αίτηση (εδώ)
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αντίγραφα των πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών ή βεβαίωση αναμενόμενη αποφοίτησης
  • Αντίστοιχα αντίγραφα αναλυτικών βαθμολογιών
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Έκθεση ενδιαφερόντων
  • Τεκμήριο πολύ καλής γνώσης Αγγλικών

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο +35722893781 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο : [email protected]