Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στο τμήμα Μαιευτικής

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Το Τμήμα Μαιευτικής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αποφάσισε την προκήρυξη τεσσάρων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων.
03/03/2021 | 07:08

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Μαιευτικής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Γνωστική περιοχή: Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] τα εξής:

 • Έντυπη αίτηση
 • Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
 • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 • Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο επιστημονικό αντικείμενο που έχει καθορίσει η Συνέλευση του Τμήματος και αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη. Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία
 • Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή τους (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021.

Για πρόσθετες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2461068050 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο : [email protected]