Εκπαίδευση

Εξήντα άτομα στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά

Ποιοι συμμετέχουν - Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά λειτουργεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
26/02/2021 | 07:20

Εξήντα θέσεις προσφέρει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά.
 
Συμμετέχουν πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ), καθώς και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Μηχανικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Στατιστικής, Πληροφορικής.
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:
  • Φόρμα αίτησης (σύνδεση στο https://e-graduate.applications.aueb.gr/, εγγραφή στο σύστημα δημιουργώντας λογαριασμό νέου χρήστη, εντοπισμός στον κατάλογο των προσφερόμενων στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών Προγραμμάτων το «Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (Πλήρους Φοίτησης)», συμπλήρωση με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης (και φωτογραφία), πατήστε «Υποβολή» προκειμένου να οριστικοποιηθεί η αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
  • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών πανεπιστημίων του εξωτερικού)
  • Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης Αγγλικών (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2)
  • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μηνών και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 5.4000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2108203649 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο : post.econ.st@aueb.gr