Εκπαίδευση

ΑΠΘ: 45 θέσεις στην Ιατροδικαστική

Σκοπός, δικαιολογητικά, διάρκεια, δίδακτρα και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ιατροδικαστική - Ψυχιατροδικαστική λειτουργεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
02/03/2021 | 07:14
Σαράντα πέντε θέσεις προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Τμήμα Ιατρικής οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ιατροδικαστική - Ψυχιατροδικαστική.
 
Συμμετέχουν πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Νομικής, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής Πολιτικής, καθώς και οι απόφοιτοι των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 
Ο γενικός σκοπός λειτουργίας του προτεινόμενου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις επιστημονικές εξελίξεις αναφορικά με την Ιατροδικαστική και Ψυχιατροδικαστική.
 
Ο ανωτέρω σκοπός εκπληρώνεται μέσω της εκπαίδευσης όλων εκείνων των επαγγελματιών υγείας, των νομικών αλλά και των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας που σχετίζονται με την παρακολούθηση της σωματικής και ψυχικής υγείας των ατόμων και  έχουν ως αρμοδιότητα την εξασφάλιση της ειρηνικής και απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών.
 
Σε συνάρτηση με την αύξηση της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας, τον φόρτο εργασίας και την πολυπλοκότητα των περιστατικών, επιβάλλεται η ανάγκη παροχής εκπαίδευσης μέσω της δημιουργίας ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο την «Ιατροδικαστική, Ψυχιατροδικαστική», με στόχο την απόκτηση ενός ενισχυμένου επιστημονικού υπόβαθρου, εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε θέματα που αφορούν στη σχέση εγκλήματος, νόμου και ψυχικών ασθενειών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ηλεκτρονικά την πρόθεση συμμετοχής τους στέλνοντας μήνυμα στο e-mail: [email protected] με θέμα "Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΠΜΣ "ΙατροδικαστικήΨυχιατροδικαστική" και αναγράφοντας ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας. Στους υποψήφιους θα αποστέλλεται μήνυμα στο e-mail που θα δηλώσουν, για την υποβολή της τελικής αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών υποψηφιότητας, τα οποία δικαιολογητικά θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η επιλογή των εισακτέων προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως και τις αρχές Μαρτίου και τα μαθήματα θα ξεκινήσουν εντός του Μαρτίου 2021.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μηνών και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 4.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2310999235 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο: [email protected]