Προγράμματα Εργασίας

Πόθεν έσχες: Νέα παράταση στην υποβολή δηλώσεων

Όλες οι λεπτομέρειες

Νέα παράταση στην υποβολή δηλώσεων δόθηκε πριν λίγο για το πόθεν έσχες καθώς κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.
24/02/2021 | 15:48

Νέα παράταση στην υποβολή δηλώσεων δόθηκε πριν λίγο για το πόθεν έσχες καθώς κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.

Η νέα παράταση λήγει στις 31 Μαρτίου. 

Που γίνονται οι αιτήσεις

Στην εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής pothen.gr, οι υπόχρεοι θα πρέπει να επιλέγουν με προσοχή το έτος αλλά και το είδος (αρχική – ετήσια) της δήλωσης που θέλουν να υποβάλλουν καθώς η εκ παραδρομής επιλογή λανθασμένου έτους, π.χ. ΔΠΚ 2019 αντί ΔΠΚ 2020 ή η επιλογή Αρχικής αντί Ετήσιας Δήλωσης, δεν εκπληρώνει τη σχετική τους υποχρέωση.

Την ένδειξη Αρχική Δήλωση 2020, επιλέγουν οι υπόχρεοι που για πρώτη φορά αποκτούν την ιδιότητα που τους καθιστά υπόχρεους. Η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός 90 ημερών από την απόκτηση της ιδιότητας αυτής και περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου κατά την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας υπόχρεου και όχι κατά την ημερομηνία υποβολής της Αρχικής Δήλωσης.

Την ένδειξη Ετήσια Δήλωση 2020, επιλέγουν οι υπόχρεοι που εντός του ελεγχόμενου έτους (δήλωση του φορολογικού έτους 2019) απέκτησαν, κατείχαν ή απώλεσαν ιδιότητα και στην οποία αποτυπώνονται τα έσοδα και τα οικονομικά συμφέροντα των υπόχρεων εντός του φορολογικού έτους 2019, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση τους κατά την 31-12-2019.