Δημόσιο

Θέσεις πτυχιούχων στην Θεσσαλονίκη

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Προσοχή στην επισήμανση που αναγράφεται στην προκήρυξη, όσον αφορά τα στοιχεία στον σφραγισμένο φάκελο
04/04/2019 | 11:09

Στην πρόσληψη ενός υπαλλήλου προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην Θεσσαλονίκη.

Ο νέος υπάλληλος – κατηγορίας ΠΕ – θα απασχοληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019.

Προσοχή: Στην προκήρυξη επισημαίνεται ότι στον σφραγισμένο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ,αριθμ.ΣΜΕ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο της πράξης AGROLABS

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.