Επιχειρείν

e-λιανικό: Ποιοι μπορούν να πάρουν έως 5.000 ευρώ

Αφορά τη δημιουργία eshop

Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «e-λιανικό», μέσω του οποίου επιχειρήσεις μπορούν να πάρουν επιδότηση για τη δημιουργία eshop.
22/02/2021 | 18:56

Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «e-λιανικό», μέσω του οποίου επιχειρήσεις μπορούν να πάρουν  επιδότηση για τη δημιουργία eshop.

Η νέα δράση έχει προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ, επιδοτεί  σχετικές δαπάνες μέχρι 5.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του openshops.gr έως την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021.

Ποιοι οι δικαιούχοι

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

  • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
  • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράση

Ποια είναι η ένταση της ενίσχυσης και ποιο είναι το ύψος της επιχορήγησης/επιδότησης το οποίο λαμβάνει η κάθε επιχείρηση που εντάσσεται στη Δράση;

Η Δράση είναι επιδοτούμενη σε ποσοστό 100% επί του προϋπολογισμού της κάθε αίτησης. Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00€ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Εφόσον η επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020, τότε αυτό δύναται να αναβαθμιστεί με δικαιούμενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1.500,00 €.

Πως λαμβάνω την επιχορήγηση/επιδότηση;

Για να λάβετε την επιχορήγηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό κατάστημα και η προμήθεια τυχόν εξοπλισμού και θα πρέπει να έχουν αποπληρωθεί οι προμηθευτές σας. Αμέσως μετά, μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα επαλήθευσης-πιστοποίησης, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εφόσον, μετά τον έλεγχο, διαπιστωθεί ότι υπήρξε επιτυχής υλοποίηση, η υπηρεσία προχωράει στην καταβολή του ποσού της επιχορήγησης.