Επιχειρείν

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Τελευταία ευκαιρία για αιτήσεις

Πότε οι πληρωμές

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport»
21/02/2021 | 13:05

Διήμερή παράταση για την υποβολή των αιτήσεων θα δώσει το υπουργείο Οικονομικών όπως δήλωσε χθες σε συνέντευξη του ο υπ. Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας με τα νέα δεδομένα η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων επεκτείνεται μέχρι τις 24 Φεβρουάριου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» ενώ τα ποσά της ενίσχυσης θα κυμανθούν από 500 ευρώ έως και 50.000 ευρώ ανά περίπτωση.

Σύμφωνα με την απόφαση, δικαιούχοι της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6 είναι οι εξής επιχειρήσεις που έχουν πληγεί οικονομικά.

Μη επιλέξιμες είναι και επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων, αλλά και επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.

Κριτήριο είναι οι επιχειρήσεις της προηγούμενης να μην ήταν προβληματικές να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» τα κατωτέρω στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020, καθώς και τον Ιανουάριο 2021:

  • Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ διακριτά για κάθε μήνα.
  • Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν: τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα, το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019 και το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

Οι εκταμιεύσεις των ενισχύσεων από επαγγελματίες και επιχειρήσεις αναμένονται αρχές Μαρτίου.

Διαβάστε επίσεις: