Εκπαίδευση

Σαράντα θέσεις στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Απαραίτητα δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
05/03/2021 | 19:05
Σαράντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση.
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:
  • Έντυπη αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Aντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
  • Αντίγραφο Aναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
  • Δύο συστατικές επιστολές, από τις οποίες η μία τουλάχιστον να είναι από τον εργασιακό χώρο
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης ή βεβαιώσεις του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα
  • Επιπρόσθετα προσόντα (2ο πτυχίο, ειδικά σεμινάρια, Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, μελέτες, μεταπτυχιακό τίτλο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια)
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μηνών και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 4.500 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2310891198 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο : [email protected]