Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Αυτή είναι η νέα προκήρυξη που κάνει δεκτά 114 πτυχία - ΑΣΕΠ

Ποιους αφορά

Στο βατήρα εκκίνησης βρίσκεται μέσω ΑΣΕΠ νέα προκήρυξη μονίμων.
17/02/2021 | 15:34

Στο βατήρα εκκίνησης βρίσκεται μέσω ΑΣΕΠ νέα προκήρυξη μονίμων.

Πρόκειται για το διαγωνισμό 1Ε/2021 που αφορά στην πρόσληψη 16 ατόμων στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Η προκήρυξη κάνει δεκτά συνολικά 114 πτυχία των εξής κλάδων:

 • Ε.Ε.Π. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – 3 θέσεις Μηχανικών θα καλύψουν τις ανάγκες των Διευθύνσεων Συντονισμού - Τμήμα Εκπαίδευσης, Μελετών και Γνωμοδοτήσεων - Τμήμα Μελετών και Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης - Τμήμα Προμηθειών
 • Ε.Ε.Π. ΝΟΜΙΚΩΝ – 7  θέσεις Νομικών θα καλύψουν τις ανάγκες των Διευθύνσεων Μελετών και Γνωμοδοτήσεων - Τμήμα Γνωμοδοτήσεων/Μελετών, Ελέγχου - Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου και Συντονισμού - Τμήμα Συντονισμού
 • Ε.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
 • Ε.Ε.Π. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 2 θέσεις Πληροφορικής θα καλύψουν τις ανάγκες των Διευθύνσεων Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης - Τμήμα Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Στατιστικών Αναλύσεων και Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης - Τμήμα Ηλεκτρονικής Υποστήριξης.
 • Ε.Ε.Π. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ
 • Ε.Ε.Π. ΧΗΜΙΚΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΩΝ

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη

Φτιάξτε, τώρα, Μητρώο

Ξεκινά πλημμυρίδα προκηρύξεων μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή σε όλους τους διαγωνισμούς είναι η έγκαιρη και σωστή δημιουργία Μητρώου στο ΑΣΕΠ. Χωρίς αυτό δεν μπορείτε να κάνετε αίτηση για πρόσληψη.

Το Μητρώο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε διαγωνισμό μόνιμου προσωπικού.

Υπηρεσίες Αιτήσεων

Το workenter υπηρεσίες προσφέρει τη δυναντότητα στους υποψηφίους να κάνουν τώρα το Μητρώο τους και παράλληλα να ολοκληρώσουν την αίτησή τους με την έκδοση των προκηρύξεων.

Η δημιουργία του Μητρώου τώρα διασφαλίζει πλήρως τη συμμετοχή του υποψηφίου στους διαγωνισμούς, αποφυγή πτώσης του ηλεκτρονικού συστήματος του ΑΣΕΠ, ευκολία στην χωρίς προβλήματα υποβολή της αίτησης.

Επικοινωνήστε τώρα στα τηλέφωνα (από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα):

 • 211 9555 051
 • 211 9555 052
 • 211 9555 023
 • 211 9555 025
 • 211 9555 050

ή στείλτε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]