Υποτροφίες & Πρακτική

ΔΠΘ: Σπουδές σε δέκα γνωστικά αντικείμενα

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.
18/02/2021 | 07:00

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Προτεινόμενα θέματα και επιβλέποντες:

 • «Βυζαντινή και Μοντέρνα Τέχνη: Εφαπτόμενες Σφαίρες, Ομόκεντρες Ιδέες» (επιβλέπων κ. Γεώργιος Τσιγάρας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος)
 • «Κοινωνικοφυχολογική μελέτη της σχολικής διαρροής/εγκατάλειψης των μαθητών Ρομά: Ο ρόλος του μεταστερεοτύπου και της στερεοτυπικής απειλής στο πλαίσιο των διομαδικών σχέσεων» (επιβλέπων κ. Ευθύμιος Λαμπρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος)
 • «Μεταστερεότυπο, στερεοτυπική απειλή και προκατάληψη ανάμεσα στην πλειοψηφία και τη μειοψηφία: Μελέτη στο επίπεδο των διομαδικών σχέσεων σε εφήβους μαθητές» (επιβλέπων κ. Ευθύμιος Λαμπρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος)
 • «Η κοινωνία σε μικρογραφία. Η παραγωγή, χρήση και απόρριψη ειδωλίων στη νεολιθική Σταυρούπολη» (επιβλέπουσα κ. Χριστίνα-Ντούσανκα Ούρεμ-Κώτσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτριατου Τμήματος)
 • «Παλαιοδιατροφή και δίκτυα μετακίνησης του πληθυσμού της αρχαίας Αμβρακίας, κατά την περίοδο του Κορινθιακού αποικισμού μέσω της μελέτης των σταθερών ισοτόπων σε οστεοαρχαιολογικό υλικό» (επιβλέπουσα κα Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτριατου Τμήματος)
 • «Ψηφιακή Οστεοαρχαιολογία: δημιουργία βάσης δεδομένων για την τεκμηρίωση, τη διαχείριση και τη μελέτη σκελετικού υλικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος» (επιβλέπουσα κα Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος)
 • «Η διοικητική οργάνωση και η επαρχιακή γραφειοκρατία του βιλαετιού Αδριανουπόλεως, κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο» (επιβλέπων κ. Ιωάννης Μπακιρτζής, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος)
 • «Η εικόνα της οθωμανικής Αδριανούπολης μέσα από τα κείμενα Ευρωπαίων περιηγητών (150ς-190<; αιώνας)» (επιβλέπων κ. Ιωάννης Μπακιρτζής, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος)
 • «Εθνικιστικές εξάρσεις στη μετατιτοϊκή Γιουγκοσλαβία: ο Πόλεμος στη Βοσνία και οι εξελίξεις που πυροδότησε» (επιβλέπουσα καθηγήτρια κα Ελεονώρα Ναξίδου, Επίκουρη Καθηγήτριατου Τμήματος)
 • «Οχυρώσεις και οχυρωματική στη βόρεια Ελλάδα κατά τη κλασική και ελληνιστική εποχή» (επιβλέπων καθηγητής κ. Andrew Farrington, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος)

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης (ελληνική, αγγλική, γαλλική ή γερμανική) και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής, στο οποίο θα δηλώνεται η μεθοδολογία, το περιεχόμενο και η πρωτοτυπία της διατριβής
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών
 • Συστατικές επιστολές
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα δικαιολογητικά στο [email protected].

Η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να έχει αποκλειστικά την μορφή pdf και δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 10 MB, για να είναι επιτυχής.

Αιτήσεις έως την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021.

Για πρόσθετες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2531039462 και 2531039464 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail: [email protected]