Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση

Στόχοι, απαραίτητα δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
14/03/2021 | 20:00
Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, του Πανεπιστημίου Κύπρου, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση.
 
Ο γενικός σκοπός του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι να παρέχει μια ευρεία γνώση της εκπαιδευτικής διοίκησης και αξιολόγησης, τόσο μέσω της εστιασμένης μελέτης συγκεκριμένων εννοιών και θεμάτων, όσο και μέσω της εφαρμογής αυτών στη διεξαγωγή συγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων.
 
Το διδακτικό προσωπικό παρουσιάζει συγκεκριμένες ιδέες και καλωσορίζει συχνά επισκέπτες ακαδημαϊκούς που εμπλουτίζουν ακόμη περισσότερο το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 
Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να μοιράζονται τις εμπειρίες και τις αντιλήψεις τους και να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο, ενώ παράλληλα συνδέουν τις γνώσεις,τις αρχές καιτις ιδέες με το δικό τους συγκείμενο.
 
Ο τελικός στόχος αυτού του προγράμματος σπουδών είναι να προωθήσει τις διαστάσεις της ποιότητας και της ισότητας στην εκπαίδευση, μέσω της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής κοινωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας: (α) για εισαγωγή διεθνών φοιτητών, (β) για εισαγωγή σε αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, (γ) για εισαγωγή σε πρόγραμμα όπου η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι προαπαιτούμενο
  • Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών
  • Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων
  • Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μηνών και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 5.125 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021.

Για πρόσθετες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 35722892941 και 35722892940 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στα: [email protected], [email protected]